Categorie: Nieuws

Opheffing Stg. Hans Boter symposia

De Stg, Hans Boter symposia heeft op 5 februari jl. de opheffingsvergadering gehouden: de stichting is per 1 augustus 2020 ontbonden.

Lees verder

Praktijkgids Medische Informatietechnologie

Tijdens de Zorg&ICT-beurs te Utrecht werd door VZI-voorzitter Henk Imming namens de Koepel Medische Technologie een exemplaar van de Praktijkgids Medische Informatietechnologie overhandigd. Aan deze uitgave is ook meegewerkt door WIBAZ. Voor deze gebeurtenis was tijd ingeruimd tijdens de beurs en de overhandiging werd verricht in het bijzijn van de andere Koepelpartners. Kijk voor een …

Lees verder

CEWAZ notitie niet meer beschikbaar

De WIBAZ heeft besloten om de notitie ‘Medische Apparatuur zonder CE-markering’ niet meer via de website te beschikbaar te stellen.

Lees verder

Standaard Service Overeenkomst 3.1 vertaald

WIBAZ heeft de Standaard Service Overeenkomst (SSO) versie 3.1 laten vertalen in het Engels. Daarmee is deze versie gelijkgetrokken aan de Nederlandstalig versie.

Lees verder