Hernieuwde intentieverklaring

Tijdens het jubileumcongres ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van NVKF op donderdag28 en vrijdag 29 september, is door de deelnemende partijen de hernieuwde intentieverklaring ondertekend.

Dit congres vond plaats in OmniSport te Apeldoorn en de intentieverklaring betrof de samenwerking met andere beroepsgroepen binnen het Koepel MT-verband.

Namens WIBAZ tekende voorzitter Loek Zwarekant het document.

Kennisgroepen worden ingericht

De leden van WIBAZ hebben onderling kennisgroepen ingesteld waarbinnen thematisch ervaringen worden uitgewisseld, standpunten ingenomen en uitgedragen. Volgende kennisgroepen zijn actief:

  • Ultimo;
  • Patiëntbewaking;
  • Infuustechnologie;
  • IT problematiek MD;
  • Risicogestuurd onderhoud

Binnen elke kennisgroep is een kartrekker die de overleggen initieert.

Najaarscongres VZI en WIBAZ

VZI bestond vorig jaar 45 jaar en WIBAZ 50 jaar. Door de corona-perikelen is het gezamenlijk vieren hiervan wat uitgesteld maar de handen werden ineen geslagen en op donderdag 12 oktober zal in het Spoorwegmuseum te Utrecht dan toch dit heuglijke feit beklonken worden met een gezamenlijke HealtTech talk.

Onderwerp is “Back into the Future”en het belooft een interessante dag te worden.

Vernieuwde SSO online

De Standaard Service Overeenkomst is vernieuwd en inmiddels is versie 4.1 (10-09-2021) online, zowel in NL als EN. Kijk op de pagina “Publicaties” voor downloaden van SSO met appendix.

Radboudumc en Stg. Medic sluiten convenant

sinds 1 mei 2021 heeft Stg. Medic een convenant afgesloten met het Servicebedrijf van Radboudumc. Vanwege corona-perikelen was de doorlooptijd hiervan langer dan gewenst en is het tekenmoment ook anders verlopen dan bedacht, maar het is het resultaat dat telt!

Lees meer