Over WIBAZ

De werkgroep WIBAZ stelt zich tot doel om kennis uit te wisselen tussen de instrumentele diensten van het Erasmus mc, LUMC, AMC, VUMC, UMCG, UMCUtrecht, Radboudumc en het AZM.

Sinds medio 1971 werken technici uit de academische ziekenhuizen samen in de werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen om het instrumentarium beheer op een hoger plan te brengen. De werkgroep WIBAZ houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Het opstellen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten van de academische ziekenhuizen
  • Onderhouden van onderlinge contacten tussen de mede-werk(st)ers van de aangesloten Instrumentele Diensten
  • Bevorderen van de kwaliteit van het instrumentatiebeheer en het veilig en doelmatig gebruik van medische apparatuur.

Mede door de bundeling van gezamenlijke kennis en energie heeft de WIBAZ een belangrijk positie verworven als gesprek- en sparringpartner voor overheid, normcommissies, koepelorganisaties, industrie en andere partners in de gezondheidzorg.

De werkgroep WIBAZ kent twee aandachtsgebieden; klinisch en laboratoria. Daarnaast kennen de diensthoofden hun eigen overlegvormen.

Historie

WIBAZ werd op 27 augustus 1971 in het Academisch Ziekenhuis Groningen door een aantal medisch-technische instrumentatie deskundigen uit de academische ziekenhuizen opgericht en stond toen voor: Werkgroep Instrumenten Beoordeling Academische Ziekenhuizen De toenmalige doelstellingen waren: het voorkomen van dubbel werk op instrumenteel gebied; het trekken van één lijn naar leveranciers; het uitwisselen van informatie en gemakkelijke …

Projectgroepen

1. WUP – Ultimo gebruikersgroep Taak: Uitwisseling van gegevens en ervaringen m.b.t. Ultimo Leden: Leo Groenendaal / Erasmus mc Hans Gradussen / UMCN Esther Nieuwenhuis / UMCU 2. CIWAZ – Classificatie Inventarisatie Werkgroep Academische Ziekenhuizen Taak: Gezamenlijke kennis en inzichten te bundelen tot één handzaam document Leden: René Sloos / LUMC Esther Nieuwenhuis / UMCU …

Voorzitters

Vanaf de oprichting heeft het voorzitterschap gerouleerd over de deelnemende ziekenhuizen. Volgende personen zijn voorzitter geweest vanaf het allereerste begin: Periode Voorzitter Ziekenhuis 27-08-1971 tot 1973 Roulerend 1973 tot 1976 Theo Zelders AZN St Radboud Nijmegen 1976 tot 19?? Henk Bak AZR Rotterdam 19?? tot 198? Pieter Leever AZU Utrecht 198? tot 1987 Sjef de …