De werkgroep WIBAZ stelt zich tot doel om kennis uit te wisselen tussen de medisch technische diensten van de academische ziekenhuizen

  • ErasmusMC Rotterdam
  • LUMC Leiden
  • AmsterdamUMC
  • UMC Groningen
  • UMC Utrecht
  • Radboudumc Nijmegen
  • Maastricht UMC+

WIBAZ kent twee aandachtsgebieden; klinisch en laboratoria. Daarnaast hebben de managers periodiek nog een eigen overlegvorm.

Sinds medio 1971 werken technici uit de academische ziekenhuizen samen in de werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen om het instrumentarium beheer op een hoger plan te brengen. De werkgroep WIBAZ houdt zich voornamelijk bezig met:

  • Het opstellen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten van de UMC’s
  • Onderhouden van onderlinge contacten tussen de mede-werk(st)ers van de aangesloten Medisch Technische Diensten
  • Bevorderen van de kwaliteit van het beheer en veilig en doelmatig gebruik van medische apparatuur.

Mede door de bundeling van gezamenlijke kennis en energie heeft de WIBAZ een belangrijk positie verworven als gesprek- en sparringpartner voor overheid, normcommissies, koepelorganisaties, industrie en andere partners in de gezondheidzorg.