Samenwerkingsverband

WIBAZ heeft zich middels een intentieverklaring aan een samenwerkingsverband gecommitteerd onder de werknaam “Koepel Medische Technologie“.

Deze koepelorganisatie zorgt ervoor dat andere spelers in de gezondheidszorg een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor alle medisch technische vraagstukken.

Als publicatiemiddel gebruiken alle deelnemende partijen op de website van MTIntegraal, daar worden zij ook gepresenteerd als verenigingen.

Er nemen momenteel negen verenigingen deel, te weten: