MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir.

Download

1625 Downloads

Version: 1.0

DescriptionVersions

MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir.

Eind-rapport van MICADO projectgroep met praktische aanwijzigingen voor het testen en onderhouden van Instrumenten en apparartuur bij minimaal invasieve chirurgie. Micado projectgroep is een initiatief van de WIBAZ waarin wordt geparticipeerd door de NVKF, de SVN en de VDSMH.

Eindrapport raamwerk Risicomanagement

Download

2569 Downloads

Version: 1.0

DescriptionVersions

Eindrapport raamwerk Risicomanagement 

Dit rapport beschrijft een nieuwe methode om afbreukrisico’s in het gebruik van (medische) apparatuur te kunnen beheersen: het Risico Management Raamwerk (RMR) voor klinisch gebruikte apparatuur. Het gebruik van medische apparatuur in de dagelijkse klinische praktijk impliceert risico’s met betrekking tot deze apparatuur. Dit rapport beschrijft waar en hoe deze risico’s zich kunnen voordoen en laat zien dat deze kunnen worden beperkt, en dit niet alleen door optimaal technisch beheer.

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

Download

1762 Downloads

Version: 1.0

DescriptionVersions

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

In dit rapport worden technische problemen en oplossingen beschreven die verband houden met de koppeling van alarmeringen van medische apparaten met niet-medische oproepsystemen zoals paging-systemen.