10 – Standaard Service Overeenkomst SSO (2016 – EN)

Download

443 Downloads

Version: 3.1

DescriptionVersions

4e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur – NEN 1010:2015"

Download

6129 Downloads

Version: 4.1

DescriptionVersions

Door de vele wijzigingen tussen de voorgaande NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 en de versie NEN 1010:2015 is een update van het vorige document noodzakelijk. De nieuwe norm is meer geharmoniseerd met gelijksoortige normen binnen de EU. Dit houdt niet in dat de 3e CIWAZ editie komt hiermee komt te vervallen omdat nog veel installaties onder de vorige NEN 1010 norm aangelegd zijn. De 4e editie heeft betrekking op de installaties die onder de nieuwe norm zijn aangelegd. Op 1 oktober 2015 is de NEN 1010:2015 gepubliceerd en is per 23 december 2016 opgenomen in het Bouwbesluit. De inwerkingtreding hiervan heeft plaats gevonden per 1 januari 2017. Het is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Dit document richt zich vooral op het gewijzigde hoofdstuk 710 betreffende medische ruimten. De nieuwe norm biedt meer vrijheden en mogelijkheden bij het ontwerpen en bouwen van een elektrische installatie dan de voorgaande versies.

Wegen van patienten voor observatie diagnose en medische behandeling

Download

2325 Downloads

Version: 1.1

DescriptionVersions

Patiënten die medische zorg vragen worden in veel gevallen gewogen. Om te borgen dat de weegresultaten in alle gevallen betrouwbaar en reproduceerbaar zijn hebben alle lidstaten van de EU Europese richtlijnen afgesproken. Interpretatie van deze EU-wetgeving is voor veel professionals in de gezondheidszorg lastig. De wet geeft over het toepassingsgebied weinig uitleg. Deze WIBAZ-publicatie is bedoeld als handreiking om de gebruikers, inkopers en technici in de gezondheidzorg op de hoogte te brengen van de eisen die gesteld worden aan medische weeginstrumenten en meer inzicht te geven in de interpretatie van de wetgeving.

Er wordt beoogd hier de praktische implicaties van de Wet & EU-richtlijnen weer te geven.

01 – Standaard Service Overeenkomst SSO (2016 – NL)

Download

4969 Downloads

Version: 3.1

DescriptionVersions

Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van FHI, NEVI en WIBAZ en wordt in het werkveld gebruikt om afspraken met betrekking tot service en onderhoud aan medische apparatuur, zoveel mogelijk vanuit een standaard te benaderen.

Afwijkingen op deze SSO dienen op de Bijlage Standaard ServiceOvereenkomst vastgelegd te worden.

02 – Bijlage SSO – invuldocument (2016 – NL)

Download

2209 Downloads

Version: 3.1

DescriptionVersions

Dit formulier wordt gebruikt naast de Standaard Service Overeenkomst en hierop worden afwijkingen t.o.v. de SSO vastgelegd en ondertekend door de contractpartijen.