1. Standaard Service Overeenkomst 2016

1. Standaard Service Overeenkomst 2016

- Stars (0)

3372 Downloads

Owner: Joop Grit

Version: 3.1

Last Updated: 02-03-2016 16:02

DescriptionVersions

Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van FHI, NEVI en WIBAZ en wordt in het werkveld gebruikt om afspraken met betrekking tot service en onderhoud aan medische apparatuur, zoveel mogelijk vanuit een standaard te benaderen.

Afwijkingen op deze SSO dienen op de Bijlage Standaard ServiceOvereenkomst vastgelegd te worden.

2. Bijlage SSO (invuldocument) 2016

2. Bijlage SSO (invuldocument) 2016

- Stars (0)

1393 Downloads

Owner: Joop Grit

Version: 3.1

Last Updated: 02-03-2016 16:01

DescriptionVersions

Dit formulier wordt gebruikt naast de Standaard Service Overeenkomst en hierop worden afwijkingen t.o.v. de SSO vastgelegd en ondertekend door de contractpartijen.

WINT 2.0 Rapport

Het WINT 2.0 rapport is een initiatief vanuit de bij de Koepel Medische Technologie aangesloten beroepsgroepen. De scope van de werkgroep en dit document betreft primair het geven van een handreiking ten behoeve van het domein van het medisch apparaat. Voor de invoering en borging van het convenant “veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis” blijft een eigen interpretatie van de handreikingen nodig, dit document is een handvat en geen gebruiksklare formule of werkwijze met gegarandeerde successen. Deze handreiking mag dan ook niet als normatief worden opgevat. De bijlagen zijn door de werkgroep vanuit een inventarisatie samengesteld en zijn slechts voorbeelden.

WINT 2.0 RAPPORT

- Stars (0)

3287 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 11-04-2015 11:18

DescriptionVersions

Medische apparatuur zonder CE markering versie: 1.1.1

Niet alle medische apparatuur is voorzien van de juiste CE markering.

Handel in niet CE gemarkeerd medischmedapp zonder ce hulpmiddel wordt gezien als een economisch delict. De instelling die een dergelijk medisch apparatuur toch invoert kan verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die de toepassing met zich mee kan brengen.

Bij de invoering van medische apparatuur in een Universitair Medisch Centrum of ander topreferent zorginstituut is bij uitstek een omgeving waarin zich dergelijke situaties kunnen voordoen. Hier worden vaak medische apparaten aangeboden voor aanschaf, zicht- of proefplaatsing, bruikleen of huur of klinisch onderzoek of wordt apparatuur aangeboden die niet onder de richtlijn van medische hulpmiddelen is vervaardigd. Om ervoor te zorgen dat ook in dergelijke situaties de veiligheid wordt geborgd is vanuit WIBAZ besloten hiervoor een praktische richtlijn op te stellen.

De richtlijn heeft betrekking op:

– medische apparatuur zonder geldige CE- markering

– medische apparatuur die niet meer wordt gebruikt zoals beoogd door de fabrikant (off label use)

– medische apparatuur welke naderhand in eigen beheer is gemodificeerd

– medische apparatuur die in eigen beheer is vervaardigd.

 

Download hier CEWAZ versie 1.1.1

Top 10 Medische Technologie Risico’s voor 2015

Jaarlijks publiceert het Amerikaanse ECRI Institute in november een overzicht van tien medische technologie risico’s, die volgens haar in het eerstvolgende jaar bijzondere aandacht behoeven.  In de betreffende publicatie wordt elk van de tien risico’s ingeleid en besproken, gevolgd door aanbevelingen voor het minimaliseren van het risico en een overzicht van relevante literatuurreferenties.

lees  het originele artikel