De SSO is opgesteld ism. met NEVI en FHI en is inmiddels een breed toepast document met meer dan 6.600 downloads.

De actuele versie, toelichting en invulformulier is in te zien en te downloaden vanaf onze pagina Publicaties.

Het document kan worden gebruikt bij aanbestedingen of het afsluiten van onderhoudscontracten tussen leveranciers en instellingen en wordt met regelmaat bijgesteld. Mocht u aanvullingen of wijzigingsverzoeken hebben dan kunt u deze aangeven bij het WIBAZ-secretariaat.