Samen met de KoepelMT-partners is het rapport Praktijkgids Medische Informatietechnologie opgesteld en aangeboden aan minister Bruno Bruins