Opheffing Stg. Hans Boter symposia

De Stg, Hans Boter symposia heeft op 5 februari jl. de opheffingsvergadering gehouden: de stichting is per 1 augustus 2020 ontbonden.

Op vrijdag 14 oktober 2011 vond ter gelegenheid van het afscheid van Hans Boter als bestuurslid van de VZI een symposium plaats met als onderwerp ‘Nieuwe Ontwikkelingen Beeldvormende Apparatuur’.

Tijdens dit symposium werd bekend gemaakt dat door de VZI als hommage aan Hans Boter een stichting in het leven was geroepen met de naam ‘Stichting Hans Boter Symposia’ met de bedoeling om elke 2 à 3 jaar een symposium te organiseren over nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie. Het afscheidssymposium werd daarmee meteen als 1e Hans Boter Symposium verklaard.

Inmiddels werd op 10 oktober 2019 het 5e Hans Boter Symposium succesvol georganiseerd door een gezamenlijke congrescommissie van Stg. Hans Boter en VZI. Deze gezamenlijke congrescommissie is hierna overgegaan in een nieuwe congrescommissie van VZI en hierdoor wordt de continuïteit van een najaarscongres/HealthTalk geborgd.

Voor het bestuur van de Stg. Hans Boter symposia was dit voldoende aanleiding om de eigen activiteiten na een periode van bijna tien jaar te gaan stopzetten en de stichting te ontbinden.

Inmiddels heeft de opheffingsvergadering plaatsgevonden op 5 februari te Apeldoorn en zijn de te nemen stappen in gang gezet. Per 1 augustus 2020 zal de stichting daarmee volledig zijn ontbonden.