Wegen van patienten voor observatie diagnose en medische behandeling

Download

2324 Downloads

Version: 1.1

DescriptionVersions

Patiënten die medische zorg vragen worden in veel gevallen gewogen. Om te borgen dat de weegresultaten in alle gevallen betrouwbaar en reproduceerbaar zijn hebben alle lidstaten van de EU Europese richtlijnen afgesproken. Interpretatie van deze EU-wetgeving is voor veel professionals in de gezondheidszorg lastig. De wet geeft over het toepassingsgebied weinig uitleg. Deze WIBAZ-publicatie is bedoeld als handreiking om de gebruikers, inkopers en technici in de gezondheidzorg op de hoogte te brengen van de eisen die gesteld worden aan medische weeginstrumenten en meer inzicht te geven in de interpretatie van de wetgeving.

Er wordt beoogd hier de praktische implicaties van de Wet & EU-richtlijnen weer te geven.