Eindrapport raamwerk Risicomanagement

Download

2586 Downloads

Version: 1.0

DescriptionVersions

Eindrapport raamwerk Risicomanagement 

Dit rapport beschrijft een nieuwe methode om afbreukrisico’s in het gebruik van (medische) apparatuur te kunnen beheersen: het Risico Management Raamwerk (RMR) voor klinisch gebruikte apparatuur. Het gebruik van medische apparatuur in de dagelijkse klinische praktijk impliceert risico’s met betrekking tot deze apparatuur. Dit rapport beschrijft waar en hoe deze risico’s zich kunnen voordoen en laat zien dat deze kunnen worden beperkt, en dit niet alleen door optimaal technisch beheer.