4e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur – NEN 1010:2015"

Download

6129 Downloads

Version: 4.1

DescriptionVersions

Door de vele wijzigingen tussen de voorgaande NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 en de versie NEN 1010:2015 is een update van het vorige document noodzakelijk. De nieuwe norm is meer geharmoniseerd met gelijksoortige normen binnen de EU. Dit houdt niet in dat de 3e CIWAZ editie komt hiermee komt te vervallen omdat nog veel installaties onder de vorige NEN 1010 norm aangelegd zijn. De 4e editie heeft betrekking op de installaties die onder de nieuwe norm zijn aangelegd. Op 1 oktober 2015 is de NEN 1010:2015 gepubliceerd en is per 23 december 2016 opgenomen in het Bouwbesluit. De inwerkingtreding hiervan heeft plaats gevonden per 1 januari 2017. Het is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Dit document richt zich vooral op het gewijzigde hoofdstuk 710 betreffende medische ruimten. De nieuwe norm biedt meer vrijheden en mogelijkheden bij het ontwerpen en bouwen van een elektrische installatie dan de voorgaande versies.