Koepel Medische Technologie

Samenwerkingsverband
WIBAZ heeft zich middels een intentieverklaring aan een samenwerkingsverband gecommiteerd onder de werknaam “Koepel Medische Technologie”. Deze koepelorganisatie zorgt ervoor dat andere spelers in de gezondheidszorg een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor alle medisch technische vraagstukken.
De andere partijen bij deze overeenkomst zijn:
  • De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
  • De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI)
  • De Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ)
  • De Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers (NVKFM)

koepel2

Samenwerkende partijen hebben het volgende overwogen:
Leden van betrokken partijen zijn binnen de ziekenhuizen medeverantwoordelijk voor het veilig kunnen toepassen van medische technologie en zijn vanuit verschillende achtergronden betrokken bij het proces van kwaliteitsborging van medische apparatuur. Multidisciplinaire samenwerking tussen leden van betrokken partijen wordt door de ziekenhuizen als waardevol ervaren.

Partijen constateren dat een integrale benadering met betrokkenheid van genoemde partijen binnen één organisatorisch verband meerwaarde heeft voor de implementatie en borging van het gebruik van medische technologie in ziekenhuizen. De genoemde partijen willen zich in dit kader dan ook committeren aan een efficiënte samenwerking die raakt aan de kernactiviteiten van genoemde partijen.

Dit samenwerkingsverband heeft als ambitie te fungeren als hét aanspreekpunt voor overheid, Inspectie en overige partijen in de gezondheidszorg betreffende de medische technologie.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:
-Het komen tot een efficiënt samenwerkingsverband genaamd Koepel Medische Technologie
-Het delen van de vastgestelde missie, visie en doelstellingen

Missie, visie en doelstellingen van de Koepel Medische Technologie:

Missie:
-Het verbeteren van de zorg door middel van een optimale inzet van medische technologie
-Het versterken van de samenwerking tussen de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de medische technologie

Visie:
Er dient in Nederland een overkoepelende organisatie te zijn voor vraagstukken op het gebied van Medische Technologie.

Doelstellingen:
-Het bevorderen van een veilig en doelmatig gebruik van medische technologie
-Het verkrijgen. verdiepen en delen van kennis en kunde door onder andere de organisatie van gezamenlijke studiedagencongressen en cursussen en het opzetten en onderhouden van een gezamenlijk kennis- en expertisecentrum
-Het acteren als gesprekspartner voor andere partijen op het gebied van medische technologie
-Het bieden van een Platform en Informatiecentrum voor Medische Technologie
-Het fungeren als een spreekbuis en een open communicatiekanaal naar aangesloten leden. betrokken organisaties in de gezondheidszorg en de overheid aangaande zaken op het gebied van de Medisch Technologie

lees meer op de site van de KoepelMT