Koepel Medische Technologie

Samenwerkingsverband
WIBAZ heeft zich middels een intentieverklaring aan een samenwerkingsverband gecommiteerd onder de werknaam “Koepel Medische Technologie”. Deze koepelorganisatie zorgt ervoor dat andere spelers in de gezondheidszorg een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor alle medisch technische vraagstukken.
Alle samenwerkende partijen staan vermeld op de site van de KoepelMT