Over WIBAZ

De werkgroep WIBAZ stelt zich tot doel om kennis uit te wisselen tussen de instrumentele diensten van het Erasmus UMC, LUMC, AMC, VUMC, UMCG,UMC Utrecht, UMC St Radboud en het MUMC.
 
Sinds medio 1971 werken technici uit de academische ziekenhuizen samen in de werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen om het  instrumentarium beheer op een hoger plan te brengen.  De werkgroep WIBAZ houdt zich voornamelijk bezig met:
 

 

 

-Het opstellen en uitdragen van gemeenschappelijke standpunten van de academische ziekenhuizen over instrumentatie aangelegen-heden

 

-Onderhouden van onderlinge contacten tussen de mede-werk(st)ers van de aangesloten Instrumentele Diensten betreffende instrumentatie aangelegenheden

 

-Bevorderen van de kwaliteit van het instrumentatiebeheer en het veilig en doelmatig gebruiken van medische apparatuur.

 

 

 
 
Met regelmaat verschijnen er WIBAZ publicaties die bijzonder nuttig en praktisch zijn voor iedereen die in de instrumentatietechniek werkzaam is. Door overleg en samenwerking voorkomt men dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden.
Zo zijn er talloze documenten ontwikkeld voor o.a. beoordelings-criteria, richtlijnen, standaard service overeenkomsten, ect.  Mede door de bundeling van gezamenlijke kennis en energie heeft de WIBAZ een belangrijk positie verworven als gesprek- en sparringpartner voor overheid, normcommissies, koepelorganisaties, industrie en andere partners in de gezondheidzorg.
Regelmatig  worden de WIBAZ aanbevelingen als een soort van veldnorm omarmd door gezondheidszorg en industrie. Daarnaast is WIBAZ nauw betrokken bij de opleidingsinstituten die de nieuwe instroom moeten voorbereiden op het werk in het veld.
 
De werkgroep komt tweemaandelijks bij elkaar in één van de deelnemende ziekenhuizen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ruim de tijd genomen om elkaar te informeren over o.a. ervaringen met apparatuur, leveranciers, implementatietrajecten, nieuwe ontwikkelingen. Actuele onderwerpen uit werkgroepen worden gezamenlijk besproken en toegelicht. Bij iedere bijeenkomst komt er een vernieuwend onderwerp aan de orde. Op deze manier worden de laatste ontwikkelingen op medische technologisch gebied gevolgd. Natuurlijk wordt er na een bijeenkomst ook de tijd genomen om de contacten te verstevigen, het is en blijft mensenwerk.
 
 
WIBAZ heeft zich middels een intentieverklaring aan een samenwerkingsverband gecommiteerd onder de werknaam "Koepel Medische Technologie". Deze koepelorganisatie zorgt ervoor dat andere spelers in de gezondheidszorg een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor alle medisch technische vraagstukken.
 
De andere partijen bij deze overeenkomst zijn:
 
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI)
 
De WIBAZ werkt ook nauw samen met zusterorganisaties als VITHS, FBT, NVTG, VDT, NVAM en NEVI.
 
Het WIBAZ bestuur bestaat uit:
 
- Loek Zwarekant / VUMC  (voorzitter)
- Kees Romijn / AMC (secretaris)
- Hans Gradussen / UMC St Radboud (financiën)
 
 
Adresgegevens secretariaat:
 
Kees Romijn
Secretariaat WIBAZ
Academisch Medisch Centrum
Instrumenteel Bedrijf K01-119
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
+3120-5667221 
 
info@wibaz.nl
 
 
Download hier de informatiebrochure 
 
 
 
 

WIBAZ is ingeschreven bij KvK-Centraal Gelderland onder nmr. 09108654

Postbank gironummer P4091077