Nieuws

05.12.2013
Verkorte versie invulformulier SSO v3 online

Een verkorte versie van het invulformulier, behorend bij de Standaard Service Overeenkomst versie 3, is beschikbaar gekomen waarmee op een snelle manier de gemaakte afspraken tussen leverancier en koper kunnen worden vastgelegd. Het bestand is te downloaden vanaf onze Download/pagina.


05.12.2013
Standaard Service Overeenkomst v3 online

De derde editie van de Standaard Service Overeenkomst heeft even op zich laten wachten maar is dan sinds 20 november 2013 beschikbaar voor gebruik. De SSO is opgesteld door een werkgroep die bestaat uit leden van de Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ), Nevi Zorg, FHI, federatie van technologiebranches; Nederlandse Brancheorganisatie voor Medische Technologie en Nederlandse Brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie.

Vanaf de download-pagina kan een pdf-versie ervan worden gebruikt.

Lees verder


29.01.2013
Laatste versie van het MICADO rapport is beschikbaar.

Laatste versie van het MICADO rapport “Kwaliteitsborging van Instrumenten en Apparatuur gebruikt bij Minimaal Invasieve Chirurgie” is beschikbaar.
Micado projectgroep is een initiatief van de WIBAZ waarin wordt geparticipeerd door de NVKF, de SVN en de VDSMH.

 

Download hier de laatste versie van het Micado rapport W2012-731

 


27.11.2012
3e versie editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur"

Wie medische handelingen verricht in de daarvoor bestemde medische ruimten krijgt te maken met specifieke normen waaraan de elektrische installatie moet voldoen.
 

Deze normen zijn inmiddels opgenomen in het bouwbesluit 2012 en beschreven in de NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl ; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Door laatste aanpassingen in de norm was ook een update van het vorige CIWAZ document noodzakelijk.

 

Download hier het CIWAZ rapport 3e editie

 

 

Lees verder


29.01.2013
Endoscopie symposium - Ragen en Vragen

 

Op donderdag 6 december a.s. organiseert het Wenckenbach Instituut van het UMCG het 2e symposium over flexibele endoscopen met als titel ‘Ragen en Vragen’. De link verwijst naar de website, waar alle informatie over het symposium staat inclusief een inschrijfformulier.

Na een succesvolle eerste editie in 2011 vindt op 6 december a.s. het 2e Symposium over Flexibele Endoscopen plaats.

De inhoud van het symposium is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de opleidingen tot Ziekenhuishygiënist, Endoscopieverpleegkundige en Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen van het Wenckebach Instituut UMCG en het Endoscopiecentrum UMCG. 
 
 
 

Lees verder


27.11.2012
Selectie van bloeddrukmeters

Bloeddrukmeting is belangrijk bij diagnose en bewaking van een groot aantal klinische omstandigheden. De MHRA heeft een erg bruikbaar document uit 2006 over dit onderwerp herzien en heruitgegeven in september 2012.
In dit MHRA document worden de voor-en nadelen van kwik, aneroïde, elektronische handbediende bloeddrukmeters en automatische bloeddrukmeters behandeld en het helpt u bij de selectie van de meest geschikte technologie.
 
Klik hier voor de link naar de publicatie van MHRA.


29.01.2013
4e SFERD-symposium 19 september 2012, Hotel van der Valk Breukelen

 

Op 19 september 2012 vindt in het Hotel van der Valk te Breukelen het 4e SFERD-symposium plaats. De Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (SFERD) wil uitdrukkelijk de R&D-medewerkers oproepen om zich aan te melden voor het ochtendprogramma; dit is speciaal gericht op de dagelijkse uitvoering van reiniging en desinfectie.
 
Het middagprogramma biedt iedereen de mogelijkheid om vragen voor te leggen aan valideurs en leveranciers van endoscopieproducten. Stuur je vraag vooraf per mail naar: info@infectiepreventieopleidingen.nl
 
Zie voor programma en inschrijving: www.infectiepreventieopleidingen.nl onder SFERD.
 


29.01.2013
Verslag van de Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

In februari 2012 hebben de IGZ en VWS een meldmaand vervalste medische hulpmiddelen georganiseerd. Ook de Wibaz heeft medewerking verleend om via onze website aandacht te vragen voor de aanstaande meldmaand. 
 
Samengevat blijkt uit het verslag dat, op enkele incidenten in de afgelopen jaren na, er weinig bekend is over het vóórkomen van vervalste medische hulpmiddelen in Nederland. Het is onduidelijk op welke schaal ze aanwezig zijn op de Nederlandse markt en of vervalsingen ook in de reguliere kanalen belanden. Het is dan ook onbekend of vervalste medische hulpmiddelen een probleem vormen voor de volksgezondheid en als dat het geval is, welke mogelijke risico’s en schade ze met zich meebrengen.
 

Lees verder


25.02.2013
Nieuwe versie CEWAZ rapport Medische hulpmiddelen en - apparatuur zonder CE markering

 
In Universitair Medische centra worden soms medische hulpmiddelen aangeboden voor aanschaf, op zicht- of proefplaatsing, in bruikleen of huur of wordt apparatuur aangeboden die niet door de reguliere medische industrie is vervaardigd. En waarbij nog niet is voldaan aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen waaraan, krachtens het Besluit Medische Hulpmiddelen, alle medische hulpmiddelen die in Nederland op de markt worden gebracht moeten voldoen.
 

Lees verder


27.08.2012
Drie Technische Rapporten bij 80001 beschikbaar

 
Veel medische apparatuur wordt gekoppeld aan het datanetwerk van het ziekenhuis. In NEN-EN-IEC 80001-1 “Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices - Part 1: Roles, responsibilities and activities” wordt beschreven hoe een ‘medisch IT-netwerk’ gemaakt kan worden waarin de afwegingen rond (patiënt)veiligheid, databeveiliging en doelmatigheid geïntegreerd zijn.
Technische rapporten zijn bedoeld om de toepassing van een norm te bevorderen zonder aanvullende eisen te stellen.

Lees verder


1-10 van de 44 Volgende pagina >>