Nieuws

22.12.2014
VZI verzorgt distributie voor ECRI

De VZI is met de ECRI Institute overeengekomen dat per 1 januari 2015 de distributie van de MT Alerts en de Health Devices van de TNO wordt overgenomen en door de VZI zal worden uitgegeven. Het VZI-bestuur is er trots op dat de Amerikaanse organisatie ECRI Institute, met een vestiging in het Verenigd Koninkrijk, de VZI als partner in Nederland heeft uitgekozen.

Lees verder


25.11.2014
Aanstaande overleg te Maastricht

 Op vrijdag 28 november is er een gepland overleg te MUMC Maastricht. Zowel WIBAZ Klinisch als WIBAZ Lab en de hoofden zullen daar present zijn.


25.11.2014
Track&Trace-dag WIBAZ en VZI

Op donderdag 20 november organiseerde VZI en WIBAZ gezamenlijk een najaarscongres met als thema "Track&Trace". Het congres vond plaats in de ReeHorst te Ede en was drukbezocht.


19.05.2014
MHRA update "Managing Medical Devices"

De MHRA heeft een update uitgebracht van het document Managing Medical Devices. Dit document beschrijft een systematische aanpak van de acquisitie, implementatie, onderhoud (preventief onderhoud en performance garantie), reparatie, verkoop en opleiding van medische apparatuur.

  Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Lees verder


05.12.2013
Verkorte versie invulformulier SSO v3 online

Een verkorte versie van het invulformulier, behorend bij de Standaard Service Overeenkomst versie 3, is beschikbaar gekomen waarmee op een snelle manier de gemaakte afspraken tussen leverancier en koper kunnen worden vastgelegd. Het bestand is te downloaden vanaf onze Download/pagina.


05.12.2013
Standaard Service Overeenkomst v3 online

De derde editie van de Standaard Service Overeenkomst heeft even op zich laten wachten maar is dan sinds 20 november 2013 beschikbaar voor gebruik. De SSO is opgesteld door een werkgroep die bestaat uit leden van de Werkgroep Instrumentatie Beheer Academische Ziekenhuizen (WIBAZ), Nevi Zorg, FHI, federatie van technologiebranches; Nederlandse Brancheorganisatie voor Medische Technologie en Nederlandse Brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie.

Vanaf de download-pagina kan een pdf-versie ervan worden gebruikt.

Lees verder


29.01.2013
Laatste versie van het MICADO rapport is beschikbaar.

Laatste versie van het MICADO rapport “Kwaliteitsborging van Instrumenten en Apparatuur gebruikt bij Minimaal Invasieve Chirurgie” is beschikbaar.
Micado projectgroep is een initiatief van de WIBAZ waarin wordt geparticipeerd door de NVKF, de SVN en de VDSMH.

 

Download hier de laatste versie van het Micado rapport W2012-731

 


27.11.2012
3e versie editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur"

Wie medische handelingen verricht in de daarvoor bestemde medische ruimten krijgt te maken met specifieke normen waaraan de elektrische installatie moet voldoen.
 

Deze normen zijn inmiddels opgenomen in het bouwbesluit 2012 en beschreven in de NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl ; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Door laatste aanpassingen in de norm was ook een update van het vorige CIWAZ document noodzakelijk.

 

Download hier het CIWAZ rapport 3e editie

 

 

Lees verder


29.01.2013
Endoscopie symposium - Ragen en Vragen

 

Op donderdag 6 december a.s. organiseert het Wenckenbach Instituut van het UMCG het 2e symposium over flexibele endoscopen met als titel ‘Ragen en Vragen’. De link verwijst naar de website, waar alle informatie over het symposium staat inclusief een inschrijfformulier.

Na een succesvolle eerste editie in 2011 vindt op 6 december a.s. het 2e Symposium over Flexibele Endoscopen plaats.

De inhoud van het symposium is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de opleidingen tot Ziekenhuishygiënist, Endoscopieverpleegkundige en Reiniging en desinfectie flexibele endoscopen van het Wenckebach Instituut UMCG en het Endoscopiecentrum UMCG. 
 
 
 

Lees verder


27.11.2012
Selectie van bloeddrukmeters

Bloeddrukmeting is belangrijk bij diagnose en bewaking van een groot aantal klinische omstandigheden. De MHRA heeft een erg bruikbaar document uit 2006 over dit onderwerp herzien en heruitgegeven in september 2012.
In dit MHRA document worden de voor-en nadelen van kwik, aneroïde, elektronische handbediende bloeddrukmeters en automatische bloeddrukmeters behandeld en het helpt u bij de selectie van de meest geschikte technologie.
 
Klik hier voor de link naar de publicatie van MHRA.


1-10 van de 48 Volgende pagina >>