Download

 

 

Standaard Service Overeenkomst SSO
SSO Standaard Service Overeenkomst Bijlage A (versie 2)

downloads: 1049 | type: doc | size: 107 kB

Door het UMCG is een engelstalige versie opgesteld van de Standaard Service Overeenkomst. Deze is ter beschikking gesteld voor publicatie.

Voorbeeldcontract SSO - engelstalig (UMCG-versie)

downloads: 3333 | type: doc | size: 96 kB

Verkort invulformulier SSO versie 3

downloads: 728 | type: pdf | size: 182 kB

SSO als kant-en-klaar invulformulier te gebruiken. Ontwikkeld door NEVI, FHI en WIBAZ. Met de laatste technische aanpassingen april 2014

Standaard Service Overeenkomst SSO versie 3 (11-2013)

downloads: 1367 | type: pdf | size: 254 kB

 

 

Rapporten

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

In dit rapport worden technische problemen en oplossingen beschreven die verband houden met de koppeling van alarmeringen van medische apparaten met niet-medische oproepsystemen zoals paging-systemen.

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

downloads: 6002 | type: pdf | size: 251 kB

Eindrapport raamwerk Risicomanagement 

Dit rapport beschrijft een nieuwe methode om afbreukrisico's in het gebruik van (medische) apparatuur te kunnen beheersen: het Risico Management Raamwerk (RMR) voor klinisch gebruikte apparatuur. Het gebruik van medische apparatuur in de dagelijkse klinische praktijk impliceert risico's met betrekking tot deze apparatuur. Dit rapport beschrijft waar en hoe deze risico's zich kunnen voordoen en laat zien dat deze kunnen worden beperkt, en dit niet alleen door optimaal technisch beheer.

Eindrapport raamwerk Risicomanagement (20050117)

downloads: 8319 | type: pdf | size: 487 kB

MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir. 

Eind-rapport van MICADO projectgroep met praktische aanwijzigingen voor het testen en onderhouden van Instrumenten en apparartuur bij minimaal invasieve chirurgie. Micado projectgroep is een initiatief van de WIBAZ waarin wordt geparticipeerd door de NVKF, de SVN en de VDSMH.
 

 

MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir. Versie 2.1 dec 2012

downloads: 6348 | type: pdf | size: 339 kB

WIBAZ adviesdocument "Keuzes en gebruik van medische weegschalen in balans"

 

Interpretatie van de metrologie wetgeving is voor veel professionals in de gezondheidszorg lastig. De wet geeft over het toepassingsgebied weinig uitleg. De WIBAZ-notitie “Keuzes en gebruik van medische weegschalen in balans” is bedoeld als handreiking om de gebruikers, inkopers en technici in de gezondsheidzorg op de hoogte te brengen van de eisen die gesteld worden aan medische weeginstrumenten en meer inzicht te geven in de interpretatie van de wetgeving.
Er is veelvuldig gebruik gemaakt van de EU-richtlijnen en de richtlijnen die de UK Weighing Federation heeft opgesteld. Verder is er contact geweest tussen de WIBAZ, VZI, NVKF, IGZ, Verispect en enkele marktpartijen.
In de meeste gevallen zijn klasse III weeginstrumenten wettelijk voorgeschreven, maar er zijn uitzonderingen. Een beslisdiagram als bijlage toegevoegd die een goed hulpmiddel kan zijn om te bepalen welke ijkklasse in de gegeven situatie nodig is.
   
WIBAZ adviesdocument "Keuzes en gebruik van medische weegschalen in balans"

downloads: 4704 | type: pdf | size: 485 kB

Medische apparaten zonder CE (CEWAZ - versie 1.04 , nov. 2012)

Rapport van de CEWAZ-projectgroep met daarin praktische oplossingen voor het gebruik van medische apparaten zonde CE.
CEWAZ Medische apparaten zonder CE v.1.04 (nov 2012)

downloads: 1079 | type: pdf | size: 306 kB

3e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur"

 
Wie medische handelingen verricht in de daarvoor bestemde medische ruimten krijgt te maken met specifieke normen waaraan de elektrische installatie moet voldoen.
 
Deze normen zijn inmiddels opgenomen in het bouwbesluit 2012 en beschreven in de NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl ; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Door laatste aanpassingen in de norm was ook een update van het vorige CIWAZ document noodzakelijk.
 
3e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur"

downloads: 1756 | type: pdf | size: 301 kB

 

 

Beoordelingscriteria
Informatiebladen (versie 4.0)

downloads: 14218 | type: pdf | size: 250 kB

De Beoordelingscriteria zijn bedoeld om als objectieve en gestructureerde methode te worden gebruikt bij het beoordelen van nieuwe apparatuur en zijn ontwikkeld door WIBAZ-leden. Met de introductie van de CE-markering is de relevantie ervan weliswaar minder geworden maar het wordt toch nog steeds ervaren als een handige leidraad om te komen tot een weloverwogen keuze bij met name proefplaatsingen van meerdere apparaten.

Naast de Beoordelingscriteria zijn ook bijbehorende Informatiebladen te downloaden.

Beoordelingscriteria versie 6.4

downloads: 5766 | type: pdf | size: 480 kB

 

 

Formulieren
Meldingsformulier Praktijkervaring

downloads: 2770 | type: doc | size: 36 kB

Algemene informatiefolder WIBAZ

downloads: 3341 | type: pdf | size: 234 kB

 

 

Richtlijnen

Praktische richtlijnen van het Department of Healthcare van Engeland met betrekking tot de instandhouding van medische apparaten.

Managing Medical Devices Guidance

downloads: 3193 | type: pdf | size: 361 kB