3e editie van het CIWAZ document “Medische ruimten en Apparatuur”

3e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur"

- Stars (0)

14865 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:21

DescriptionVersions

3e editie van het CIWAZ document ”Medische ruimten en Apparatuur”

Wie medische handelingen verricht in de daarvoor bestemde medische ruimten krijgt te maken met specifieke normen waaraan de elektrische installatie moet voldoen.
Deze normen zijn inmiddels opgenomen in het bouwbesluit 2012 en beschreven in de NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 nl ; Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Door laatste aanpassingen in de norm was ook een update van het vorige CIWAZ document noodzakelijk.

MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir.

MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir.

- Stars (0)

1076 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:19

DescriptionVersions

MICADO Kwaliteitsborging Instr. en App. gebruikt bij Min. Inv. Chir.

Eind-rapport van MICADO projectgroep met praktische aanwijzigingen voor het testen en onderhouden van Instrumenten en apparartuur bij minimaal invasieve chirurgie. Micado projectgroep is een initiatief van de WIBAZ waarin wordt geparticipeerd door de NVKF, de SVN en de VDSMH.

Eindrapport raamwerk Risicomanagement

Eindrapport raamwerk Risicomanagement

- Stars (0)

2128 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:18

DescriptionVersions

Eindrapport raamwerk Risicomanagement 

Dit rapport beschrijft een nieuwe methode om afbreukrisico’s in het gebruik van (medische) apparatuur te kunnen beheersen: het Risico Management Raamwerk (RMR) voor klinisch gebruikte apparatuur. Het gebruik van medische apparatuur in de dagelijkse klinische praktijk impliceert risico’s met betrekking tot deze apparatuur. Dit rapport beschrijft waar en hoe deze risico’s zich kunnen voordoen en laat zien dat deze kunnen worden beperkt, en dit niet alleen door optimaal technisch beheer.

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

- Stars (0)

1084 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:17

DescriptionVersions

Eindrapport Werkgroep Verpleegkundig Oproep Systeem (VOS)

In dit rapport worden technische problemen en oplossingen beschreven die verband houden met de koppeling van alarmeringen van medische apparaten met niet-medische oproepsystemen zoals paging-systemen.