EU-goedkeuring medische hulpmiddelen faalt

Het Europese systeem voor goedkeuring van medische hulpmiddelen faalt. Nederland doet er alles aan om het te verbeteren. Waar mogelijk loopt het op EU-regels vooruit.

Lees hier het originele artikel 

Algemene informatiefolder WIBAZ

Algemene informatiefolder WIBAZ

- Stars (0)

459 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:43

DescriptionVersions

Algemene informatiefolder WIBAZ

WIBAZ-meldingssysteem Praktijkervaringen

De procedure Praktijkervaringen heeft betrekking op informatie-uitwisseling tussen de WIBAZ-leden onderling van opgedane ervaringen met apparatuur en/of leveranciers. Een WIBAZ-lid vult, indien daar aanleiding toe is, een meldingsformulier praktijkervaringen in en stuurt deze ter informatie naar de overige leden.

Op deze wijze wordt ieder geinformeerd over het betreffende probleem. Het lid dat de melding heeft gedaan zorgt vervolgens voor de noodzakelijke vervolgakties, te weten:

 

 

-In kennis stellen van de leverancier-fabrikant;-Aandringen bij leverancier-fabrikant op corrigerende maatregel;-Bij ingebreke blijven van leverancier-fabrikant wordt verder kenbaar gemaakt dat een publicatie wordt voorbereid om probleem aan de orde te stellen;

-Indien vervolgens geen afdoende aktie volgt wordt het betreffende artikel geplaatst in vakbladen;

-Melding bij de Inspectie behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

WIBAZ-meldingssysteem Praktijkervaringen

- Stars (0)

401 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:42

DescriptionVersions

Het WIBAZ-meldingssysteem Praktijkervaringen is bedoeld voor collegiale informatie-uitwisseling tussen de instrumentele diensten van de aan WIBAZ deelnemende UMC’s. Het is niet bestemd voor gebruik en verspreiding buiten WIBAZ-kringen. Het WIBAZ-secretariaat, die voor verspreiding van de praktijkervaringen zorgdraagt onder de WIBAZ-leden, is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de door de instrumentele diensten verstrekte informatie

Praktische richtlijnen van het Department of Healthcare van Engeland

Praktische richtlijnen van het Department of Healthcare van Engeland

- Stars (0)

465 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:38

DescriptionVersions

Praktische richtlijnen van het Department of Healthcare van Engeland met betrekking tot de instandhouding van medische apparaten.

Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria

- Stars (0)

793 Downloads

Owner: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-01-2015 16:28

DescriptionVersions

De Beoordelingscriteria zijn bedoeld om als objectieve en gestructureerde methode te worden gebruikt bij het beoordelen van nieuwe apparatuur en zijn ontwikkeld door WIBAZ-leden. Met de introductie van de CE-markering is de relevantie ervan weliswaar minder geworden maar het wordt toch nog steeds ervaren als een handige leidraad om te komen tot een weloverwogen keuze bij met name proefplaatsingen van meerdere apparaten.

Naast de Beoordelingscriteria zijn ook bijbehorende Informatiebladen – beoordelingscriteria te downloaden.