januari 2015 archive

Top 10 Medische Technologie Risico’s voor 2015

Jaarlijks publiceert het Amerikaanse ECRI Institute in november een overzicht van tien medische technologie risico’s, die volgens haar in het eerstvolgende jaar bijzondere aandacht behoeven.  In de betreffende publicatie wordt elk van de tien risico’s ingeleid en besproken, gevolgd door aanbevelingen voor het minimaliseren van het risico en een overzicht van relevante literatuurreferenties. lees  het …

Continue reading