4e Hans Boter symposium

Het 4e Hans Boter symposium vindt plaats op donderdag 12 oktober a.s. in Hotel van der Valk te Veenendaal.

Het thema is “Science (of) Fiction”, de maakbare mens.

Diverse gerenommeerde sprekers nemen ons deze dag mee in de stand van zaken met betrekking tot innovatieve technieken met als centrale vraag: hoever staan we nog af van de maakbare mens?

Continue reading

4e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur – NEN 1010:2015"

4e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur - NEN 1010:2015"

- Stars (0)

1361 Downloads

Author: Joop Grit

Version: 4.1

Last Updated: 04-07-2017 8:41

DescriptionVersions

Door de vele wijzigingen tussen de voorgaande NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 en de versie NEN 1010:2015 is een update van het vorige document noodzakelijk. De nieuwe norm is meer geharmoniseerd met gelijksoortige normen binnen de EU. Dit houdt niet in dat de 3e CIWAZ editie komt hiermee komt te vervallen omdat nog veel installaties onder de vorige NEN 1010 norm aangelegd zijn. De 4e editie heeft betrekking op de installaties die onder de nieuwe norm zijn aangelegd. Op 1 oktober 2015 is de NEN 1010:2015 gepubliceerd en is per 23 december 2016 opgenomen in het Bouwbesluit. De inwerkingtreding hiervan heeft plaats gevonden per 1 januari 2017. Het is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Dit document richt zich vooral op het gewijzigde hoofdstuk 710 betreffende medische ruimten. De nieuwe norm biedt meer vrijheden en mogelijkheden bij het ontwerpen en bouwen van een elektrische installatie dan de voorgaande versies.

Wegen van patienten voor observatie diagnose en medische behandeling

Wegen van patienten voor observatie diagnose en medische behandeling

- Stars (0)

439 Downloads

Author: AMC - Voorn Ruud

Version: 1.1

Last Updated: 11-04-2017 15:09

DescriptionVersions

Patiënten die medische zorg vragen worden in veel gevallen gewogen. Om te borgen dat de weegresultaten in alle gevallen betrouwbaar en reproduceerbaar zijn hebben alle lidstaten van de EU Europese richtlijnen afgesproken. Interpretatie van deze EU-wetgeving is voor veel professionals in de gezondheidszorg lastig. De wet geeft over het toepassingsgebied weinig uitleg. Deze WIBAZ-publicatie is bedoeld als handreiking om de gebruikers, inkopers en technici in de gezondheidzorg op de hoogte te brengen van de eisen die gesteld worden aan medische weeginstrumenten en meer inzicht te geven in de interpretatie van de wetgeving.

Er wordt beoogd hier de praktische implicaties van de Wet & EU-richtlijnen weer te geven.

3. Standaard Service Overeenkomst SSO versie 2 (11-2013) Verkort invulformulier Engelstalig

3. Standaard Service Overeenkomst SSO versie 2 (11-2013) Verkort invulformulier Engelstalig

- Stars (0)

1142 Downloads

Author: bizzibi

Version: 1.0

Last Updated: 02-03-2016 16:05

DescriptionVersions

Door het UMCG is een engelstalige versie opgesteld van de Standaard Service Overeenkomst. Deze is ter beschikking gesteld voor publicatie. De inhoud ervan valt niet onder de zeggenschap van de SSO-partijen NEVI, FHI en WIBAZ. Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden in de vertaling en daaruit voortvloeiende juridische consequenties.

1. Standaard Service Overeenkomst 2016

1. Standaard Service Overeenkomst 2016

- Stars (0)

3147 Downloads

Author: Joop Grit

Version: 3.1

Last Updated: 02-03-2016 16:02

DescriptionVersions

Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van FHI, NEVI en WIBAZ en wordt in het werkveld gebruikt om afspraken met betrekking tot service en onderhoud aan medische apparatuur, zoveel mogelijk vanuit een standaard te benaderen.

Afwijkingen op deze SSO dienen op de Bijlage Standaard ServiceOvereenkomst vastgelegd te worden.