4e editie van het CIWAZ document “Medische ruimten en Apparatuur – NEN 1010:2015”

4e editie van het CIWAZ document "Medische ruimten en Apparatuur - NEN 1010:2015"

247 Downloads

Version: 4.0

DescriptionVersions

Door de vele wijzigingen tussen de voorgaande NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 en de versie NEN 1010:2015 is een update van het vorige document noodzakelijk. De nieuwe norm is meer geharmoniseerd met gelijksoortige normen binnen de EU. Dit houdt niet in dat de 3e CIWAZ editie komt hiermee komt te vervallen omdat nog veel installaties onder de vorige NEN 1010 norm aangelegd zijn. De 4e editie heeft betrekking op de installaties die onder de nieuwe norm zijn aangelegd. Op 1 oktober 2015 is de NEN 1010:2015 gepubliceerd en is per 23 december 2016 opgenomen in het Bouwbesluit. De inwerkingtreding hiervan heeft plaats gevonden per 1 januari 2017. Het is dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Dit document richt zich vooral op het gewijzigde hoofdstuk 710 betreffende medische ruimten. De nieuwe norm biedt meer vrijheden en mogelijkheden bij het ontwerpen en bouwen van een elektrische installatie dan de voorgaande versies.

VZI organiseert Voorjaarscongres op 18 mei

Op donderdag 18 mei a.s. organiseert VZI een Voorjaarscongres in Hotel van der Valk te Veenendaal.

Als thema is gekozen voor : “Russisch of Frans, Risico of Kans”.

Lees verder »

3. Standaard Service Overeenkomst SSO versie 2 (11-2013) Verkort invulformulier Engelstalig

3. Standaard Service Overeenkomst SSO versie 2 (11-2013) Verkort invulformulier Engelstalig

860 Downloads

Version: 1.0

DescriptionVersions

Door het UMCG is een engelstalige versie opgesteld van de Standaard Service Overeenkomst. Deze is ter beschikking gesteld voor publicatie. De inhoud ervan valt niet onder de zeggenschap van de SSO-partijen NEVI, FHI en WIBAZ. Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden in de vertaling en daaruit voortvloeiende juridische consequenties.

1. Standaard Service Overeenkomst 2016

1. Standaard Service Overeenkomst 2016

2284 Downloads

Version: 3.1

DescriptionVersions

Dit document is tot stand gekomen door samenwerking van FHI, NEVI en WIBAZ en wordt in het werkveld gebruikt om afspraken met betrekking tot service en onderhoud aan medische apparatuur, zoveel mogelijk vanuit een standaard te benaderen.

Afwijkingen op deze SSO dienen op de Bijlage Standaard ServiceOvereenkomst vastgelegd te worden.

2. Bijlage SSO (invuldocument) 2016

2. Bijlage SSO (invuldocument) 2016

864 Downloads

Version: 3.1

DescriptionVersions

Dit formulier wordt gebruikt naast de Standaard Service Overeenkomst en hierop worden afwijkingen t.o.v. de SSO vastgelegd en ondertekend door de contractpartijen.

Oudere berichten «